Boet-Stijl (Kamer van Koophandel: 70779864), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot Boet-Stijl.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Boet-Stijl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Boet-Stijl spant zich in om de inhoud van boet-stijl.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op boet-stijl.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Boet-Stijl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op boet-stijl.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Boet-Stijl. Voor op boet-stijl.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Boet-Stijl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Boet-Stijl en haar licentiegevers.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Boet-Stijl en Unique Design, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

0